สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวดเนินมาตรการดูแลคนไทยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวดเนินมาตรการดูแลคนไทยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน

26 ก.พ. 2563

713 view

ตามที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในจีน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้ดำเนินการดูแลคนไทย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในกลุ่มคนไทย การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 และการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรคให้คนในพื้นที่

ในช่วงที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในกลุ่ม WeChat “คนไทยในมณฑลกวางตุ้ง” และ “คนไทยในมณฑลไห่หนาน” และผ่านหมายเลขโทรศัพท์ hotline ของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ล่าสุด และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย แต่ถูกนายจ้างเก็บหนังสือเดินทางไว้ จำนวน 7 ราย

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย และถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวให้กับคนไทยในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานทางไปรษณีย์ โดยได้เปิดลงทะเบียนผ่านกลุ่ม WeChat ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรครอบแรกไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,605 ชิ้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณบริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ได้บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงการต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ การจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิและจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณทางเข้าสถานกงสุลใหญ่ การกำหนดให้ผู้มาติดต่อทุกคนใส่หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดโถงรับคำร้องตรวจลงตราทุกครึ่งชั่วโมง และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แว่นตาป้องกัน หมวกคลุมกันเชื้อโรค เจลและสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอให้กำลังใจของนายกรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในโถงรับคำร้องตรวจลงตรา เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนจีนในสถานการณ์โรคระบาดเช่นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีคนไทยในมณฑลกวางตุ้ง 1,808 คน และมณฑลไห่หนาน 124 คน อย่างไรก็ดี จากการสำรวจจำนวนคนไทยในเขตอาณา (สถานะ 24 กุมภาพันธ์ 2563) มีคนไทยที่ปัจจุบันพำนักในมณฑลกวางตุ้ง 99 คน และมณฑลไห่หนาน 20 คน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ