แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 62/2562

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 62/2562

27 ธ.ค. 2562

590 view

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

   ที่   62/2562

เรื่อง นายถนอม สารภาค บิดานางสาวพชรกมลพร ฮงทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ถึงแก่กรรม

.........................................

 

                        ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นายถนอม สารภาค บิดานางสาวพชรกมลพร ฮงทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ สโมสรสราญรมย์ ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

 

                   วันที่ 26-28 ธันวาคม 2562

                   18.00 น.  – สวดพระอภิธรรมศพ

 

                   วันที่ 29 ธันวาคม 2562

                   13.00 น.  –  พิธีฌาปนกิจศพ

             

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน