แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 63/2562

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 63/2562

27 ธ.ค. 2562

584 view

      แจ้งความสโมสรสราญรมย์

   ที่   63/2562

เรื่อง นายมานะ ทานนท์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม

.........................................

                      ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นายมานะ ทานนท์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล   ณ ศาลา 2 วัดสมรโกฏิ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี สโมสรสราญรมย์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

 

                   วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2562

                   19.00 น.  – สวดพระอภิธรรมศพ

 

                   วันที่ 30 ธันวาคม 2562

                   15.00 น.  – พิธีฌาปนกิจศพ

                                  ณ เมรุ วัดสมรโกฏิ

             

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน