แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 64/2562

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 64/2562

29 ธ.ค. 2562

619 view

                                                                      แจ้งความสโมสรสราญรมย์

   ที่   64/2562

เรื่อง คุณแม่ยินดี  วรรณสิน  มารดาของ นายวิชัย วรรณสิน ข้าราชการบำนาญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ถึงแก่กรรม

........................................

ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า คุณแม่ยินดี  วรรณสิน  มารดาของ นายวิชัย วรรณสิน ข้าราชการบำนาญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 4 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ สโมสรสราญรมย์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

                        วันที่  2 – 3  มกราคม  2563

                        18.30 น.  – สวดพระอภิธรรมศพ

 

                        วันที่  4  มกราคม  2563

                        17.00 น.  –  ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดโสมมนัสราชวรวิหาร

 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  

                                                                                                           ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                           สโมสรสราญรมย์

                                                                                                        29  ธันวาคม  2562