แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 65/2562

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 65/2562

30 ธ.ค. 2562

614 view

                                                                  แจ้งความสโมสรสราญรมย์

   ที่   65/2562

เรื่อง  นางนรีรัตน์  บุญมณีวีระกูล  มารดาของ นางพิมพ์รัก  บุญมณีวีระกูล ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม

 

.........................................

 

                        ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางนรีรัตน์  บุญมณีวีระกูล  มารดาของ นางพิมพ์รัก  บุญมณีวีระกูล ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ ศาลา 3 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี สี่แยกเกียกกาย  กรุงเทพฯ สโมสรสราญรมย์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

                        วันที่  30  ธันวาคม  2562

                        17.00 น.  -  พิธีรดน้ำศพ

                        18.00 น.  -  สวดพระอภิธรรมศพ

 

                        วันที่  31  ธันวาคม  2562  - 1 มกราคม 2563

                        งดสวด

 

                        วันที่   2 – 3  มกราคม  2563

                        19.00 น.  –  สวดพระอภิธรรมศพ 

 

                        วันที่  4  มกราคม  2563

                        13.00 น.  -  พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  

                                                                                                           ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                           สโมสรสราญรมย์

                                                                                                        30  ธันวาคม  2562