กำหนดพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางสุดสงวน - นายไตรรงค์ ศรีมังกร มารดาและบิดาของ นายรังสรรค์ ศรีมังกร นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ถึงแก่กรรม

กำหนดพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางสุดสงวน - นายไตรรงค์ ศรีมังกร มารดาและบิดาของ นายรังสรรค์ ศรีมังกร นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ถึงแก่กรรม

20 ม.ค. 2563

527 view

เอกสารประกอบ

relation-20200122-095939-974188.jpg