การนำคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยเดินทางกลับประเทศไทย

การนำคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยเดินทางกลับประเทศไทย

4 ก.พ. 2563

2,075 view

             เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. เครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับสู่ประเทศไทยจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้นำคนไทยจำนวน ๑๓๘ คน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) แล้วโดยสวัสดิภาพ

           โดยลูกเรือและผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว ประกอบด้วยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ๗ คน เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ๒ คน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่นครอู่ฮั่นอีก ๓ คน โดยจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

           ในโอกาสที่รัฐบาลไทยจัดส่งเครื่องบินไปเคลื่อนย้ายคนไทยที่นครอู่ฮั่นนี้ คณะเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการฯ ยังได้นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ชุดป้องกันเชื้อ และวิตามินซี รวมทั้งสิ่งของแสดงน้ำใจจากรัฐบาลไทย ได้แก่ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ไปมอบให้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวจีนพร้อมกับเที่ยวบินดังกล่าวด้วย

           กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการบูรณาการภารกิจภาครัฐ-เอกชน ขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานทุกฝ่าย ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการเคลื่อนย้ายคนไทยจากนครอู่ฮั่นกลับประเทศอย่างสมัครใจโดยสวัสดิภาพในครั้งนี้ ซึ่งความสำเร็จที่สำคัญสูงสุดคือการรับคนไทยจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย และคลายความกังวลใจของคนไทยทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทางการจีน ทั้งรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นและขอแสดงความชื่นชมในน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวจีน ทั้งนายจ้าง ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และประชาชนจีนทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรถรับมาส่งคนไทยที่ท่าอากาศยานอู่ฮั่นเพื่อเดินทางกลับประเทศในครั้งนี้ แม้ว่าอยู่ในช่วงยากลำบาก

          สำหรับคนไทย ๓ คน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินของทางการจีน กระทรวงการต่างประเทศได้ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประสานงานกับทางการจีนเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือตลอดเวลา

           ภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและน้ำใจไมตรีของสองมิตรประเทศใกล้ชิดที่มีมาอย่างยาวนาน และขอให้จีนสามารถผ่านเหตุการณ์ยากลำบากในครั้งนี้และกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

          ในวันเดียวกัน เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โทรศัพท์สนทนากับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอบคุณที่ฝ่ายจีนได้อำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติภารกิจข้างต้นของฝ่ายไทยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และได้ฝากให้ฝ่ายจีนช่วยดูแลคนไทยที่ยังอยู่ในจีนทั้งในอู่ฮั่นและในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ยังได้ส่งกำลังใจจากประชาชนไทยถึงประชาชนจีนโดยเฉพาะในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย พร้อมย้ำความเชื่อมั่นของไทยในมาตรการและการดำเนินการของจีนที่จะทำให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้  ในการนี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชสาสน์และสิ่งของพระราชทานไปยังรัฐบาลและประชาชนจีน รวมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือกำลังใจ และสนับสนุนจีนด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายจีนยังคงระลึกถึงความร่วมมือระหว่างจีน ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในการเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) เมื่อปี ๒๕๔๖ และเชื่อว่าจะร่วมมือกันฟันฝ่าสถานการณ์ท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่นี้ไปได้ด้วยดีเช่นกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ