รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา” แก่ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา” แก่ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย

21 ก.พ. 2563

1,816 view
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา” แก่คณะผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ในการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ณ ห้องแถลงข่าวกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ได้เสียสละและทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในภารกิจการเคลื่อนย้ายคนไทย ๑๓๘ คน จากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย กลับถึงประเทศไทยด้วยความปลอดภัยเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ๗ คน นักบินและพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ๗ คน ข้าราชการกรมการกงสุล ๒ คน รวมถึงข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ๓ คน ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ล่วงหน้าโดยรถยนต์ระยะทางกว่า ๑,๒๐๐ กิโลเมตร จากกรุงปักกิ่งไปยังนครอู่ฮั่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการเดินทางกลับประเทศ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ จึงนับเป็นภาพความสำเร็จที่ชัดเจนของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับจีนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนร่วมกันในยามที่มิตรประเทศประสบความยากลำบาก 
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมกันส่งกำลังใจ และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่คนไทยในจีน และประชาชนชาวจีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและสะท้อนถึงน้ำใจไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจีน โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันที่จะให้ความดูแลคนไทยในจีน รวมไปถึงคนไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างดีที่สุด
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา” ของกระทรวงการต่างประเทศ แก่คณะผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจบูรณาการภาครัฐ-เอกชนจากกระทรวงสาธารณสุข และสายการบินไทยแอร์เอเชีย รวม ๑๔ คน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องชื่นชมในความเสียสละที่ได้ร่วมกันทำให้ภารกิจการดูแล และคุ้มครองคนไทยครั้งนี้สำเร็จลุล่วง เป็นความชื่นใจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ
 
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากคนไทยที่เดินทางกลับจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยได้ผ่านพ้นช่วงการกักตัวในพื้นที่ควบคุมที่ อำเภอสัตหีบ เพื่อเฝ้าระวังไวรัส COVID-19 ครบ ๑๔ วัน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และกลุ่มคนไทยดังกล่าว จำนวน ๑๓๘ คน ได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยมีเพียง ๑ คน ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในขณะนี้
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ