ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดผลงานศิลปะหัวข้อ "The Future We want เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี องค์การสหประชาชาติ"

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดผลงานศิลปะหัวข้อ "The Future We want เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี องค์การสหประชาชาติ"

25 ก.พ. 2563

217 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20200225-100442-941395.pdf