ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุรีย์ วาสนาเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง ว่าขอแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อพุ่ม โตมอญ ข้าราชการบำนาญ เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2563

ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุรีย์ วาสนาเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง ว่าขอแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อพุ่ม โตมอญ ข้าราชการบำนาญ เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2563

3 มี.ค. 2563

233 view

ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุรีย์ วาสนาเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง ว่า ขอแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อพุ่ม โตมอญ  บิดาของนายวรวุฒิ โตมอญ  ข้าราชการบำนาญ เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ เมรุลอย วัดนครชื่นชุ่ม ถ.พุทธมนฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ตามเอกสารแนบ แจ้งเพื่อโปรดทราบ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ