ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล)

4 มี.ค. 2563

546 view

คลิกที่นี่! ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล)