สำนักงานการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ จัดการบรรยายสรุปเรื่องมาตรการรับมือ COVID-19 สกญ.ต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของเซี่ยงไฮ้

สำนักงานการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ จัดการบรรยายสรุปเรื่องมาตรการรับมือ COVID-19 สกญ.ต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของเซี่ยงไฮ้

9 มี.ค. 2563

388 view

         ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  สำนักงานการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดการบรรยายสรุปเพื่อให้คณะกงสุลต่างชาติรับทราบเรื่องมาตรการรับมือ COVID-19 ของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้มาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานการต่างประเทศฯ ได้จัดการบรรยายสรุปเป็นครั้งที่ ๕

          ผู้แทนจากคณะกรรมการสาธารณสุขได้เล่าถึงพัฒนาการของสถาการณ์การแพร่ระบาดในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งดีขึ้นเป็นลำดับ อัตราผู้ติดเชื้อในเซี่ยงไฮ้ลดลง โดยขณะนี้คณะกรรมการด้านสาธารณสุขมีเป้าหมาย ๓ เรื่องคือ เพิ่มอัตราการรักษาคนไข้ให้หาย ลดอัตราการตาย และหลีกเลี่ยงการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล 

          ผู้แทนจากคณะกรมการด้านเศรษฐกิจและสารสนเทศให้ข้อมูลว่ารัฐบาลเซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการสนับสนุนธุรกิจ ๒๘ ประการ นอกจากนั้นยังประกาศแนวทางสำหรับการกลับมาดำเนินกิจการ ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกลไกประสานงานระหว่างมณฑลในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่อง supply chain ที่เกี่ยวโยงกันในภูมิภาคด้วย

          ผู้แทนจากคณะกรรมการการศึกษาให้ความมั่นใจว่าเซี่ยงไฮ้ได้ดูแลครูและนักศึกษาต่างชาติที่ยังอยู่ในเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงให้สถานศึกษาทุกระดับปิดทำการอย่างไม่มีกำหนด แต่ได้ประกาศให้เริ่มระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

          ส่วนผู้แทนจากคณะกรรมการคมนาคมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลเซี่ยงไฮ้ยังคงดำเนินมาตรการตรวจเช็คทุกคนที่เดินทางเข้ามายังเซี่ยงไฮ้ในทุกๆ ด่าน ทั้งทางท่าเรือ ด่านทางบก สถานีรถไฟ และสนามบิน อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจสอบประวัติทางสุขภาพ และหากพบผู้ที่มีอาการไข้ก็จะทำตามกฎเกณฑ์ของคณะกรมการสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกัน/ควบคุมการระบาด ขณะนี้ แท็กซี่ทุกคันและสถานีรถไฟใต้ดินทุกแห่งมี QR code เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลทางสุขภาพ และจะเริ่มใช้ระบบนี้กับรถเมล์ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามผู้ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ทันที

          ภายหลังการบรรยายสรุป กสญ.ลักเซมเบอร์ก ในฐานะคณบดีของคณะกงสุลต่างชาติในเซี่ยงไฮ้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สกญ.ต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ ๔๕ แห่ง ซึ่งรวมทั้งไทย ได้ร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัว รวมทั้งสิ้น ๓๓๘,๑๐๘.๘๒ หยวน เพื่อมอบให้รัฐบาลเซี่ยงไฮ้นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเซี่ยงไฮ้ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย  ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กสญ.ลักเซมเบอร์กได้เป็นตัวแทน สกญ. ทั้ง ๔๕ แห่ง มอบเงินดังกล่าวให้กับนาย Xu Kunlin รองนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ