เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมสารนิเทศ 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมสารนิเทศ 1 ตำแหน่ง

10 มี.ค. 2563

308 view