ประกาศกองกลาง ที่ 10/2563 ประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายถุงเมล์

ประกาศกองกลาง ที่ 10/2563 ประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายถุงเมล์

10 มี.ค. 2563

132 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20200310-152003-006519.pdf