คณะทูตานุทูตเข้าร่วมกิจกรรมปั่นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะทูตานุทูตเข้าร่วมกิจกรรมปั่นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

11 ธ.ค. 2558

2,164 view

         เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ คณะทุตานุทูต และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจำนวน ๑๙๙ คน จาก ๓๐ ประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

         นายมีคาเอล เฮมนีติ วินเดอร์ (H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูตประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่าเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ ๘๘ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ดียิ่ง โดยเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ และสะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นศูนย์กลางรวมใจของคนไทยทั้งชาติ

         การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยคณะทูตานุทูตต่างรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและความปรารถนาดีของคณะทูตานุทูตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยนอกเหนือจากกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทยแล้ว พสกนิกรชาวไทยกว่า ๙,๘๐๕ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานเศรษฐกิจการค้าจาก ๙๖ ประเทศทั่วโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ