ไทยเชิญหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหารือแนวทางพัฒนา ACMECS ในการประชุม ACMECS CEO Forum

ไทยเชิญหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหารือแนวทางพัฒนา ACMECS ในการประชุม ACMECS CEO Forum

11 ก.ค. 2561

300 view

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มต้นด้วยการประชุม ACMECS CEO Forum หัวข้อ “เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติเพื่ออนาคตร่วมกันของสมาชิกลุ่มน้ำโขง (Connecting Our Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration)” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

การประชุม ACMECS CEO Forum เป็นข้อริเริ่มของไทยเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน จากทั้งสมาชิก ACMECS และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รวมทั้งเป็นโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะและข้อริเริ่มเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง การค้าการลงทุนและการเงินโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานกล่าวเปิด และ อู วิน มยิน ประธานาธิบดีเมียนมา และสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ รวมทั้งปาฐกถาพิเศษของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง “ทิศทางในอนาคต: การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิกลุ่มน้ำโขง”

ในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ไทยจะเสนอร่างแผนแม่บท 5 ปี ให้ผู้นำรับรองในการประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน ACMECS สู่การเชื่อมโยงประเทศสมาชิกในทุกมิติเศรษฐกิจ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสอดประสานกฎระเบียบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นประชาคมลุ่มน้ำโขง ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดังนั้น การประชุม ACMECS CEO Forum จึงได้กำหนดหัวข้อการบรรยายและเสวนาให้สอดคล้องกัน ดังนี้

  • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (การเงินและเทคโนโลยีการเงิน)
  • นายริชาร์ด หลิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท JD.com (อีคอมเมิร์ซ)
  • ดร. สุภี ตีระวนินทร ผู้แทนธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (โครงสร้างพื้นฐาน)
  • ดร. ราเมช สุบรามาเนียม ผู้แทนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ)
  • ออกญาเฮง วุธี ผู้แทนหอการค้ากัมพูชาและประธานบริษัท T&B Import Export and Construction Co. Ltd. (การเกษตรอัจฉริยะ)
  • ดร.ดาววง พรแก้ว ปลัดกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว (พลังงาน)
  • อู โม จ่อ ผู้แทนคณะกรรมการสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมาและเลขานุการสภาธุรกิจสมาชิกลุ่มน้ำโขง (ที่ดินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
  • นายเหวียน แอง วู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Green Desert จากเวียดนาม (ธุรกิจสตาร์ตอัป)
  • นายคาซุฮิสะ ยูมิคุระ ผู้แทนธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (การประเมินโอกาสทางธุรกิจ)
  • นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ ไลน์ ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ทั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรี ACMECS และผู้แทนระดับสูงภายหลังการประชุม

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการประชุม ACMECS CEO Forum ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ซึ่งจะมีการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านเฟซบุ๊ค (facebook live) ของ NBT World สำหรับการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.acmecs2018.org