แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 485 view