แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ย. 2565

| 886 view