แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2565

| 773 view