หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 502 view