ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 585 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ_จนท_กอง_1.pdf