รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2567

| 316 view

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับนายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ ที่มีมายาวนานและความร่วมมือที่มีร่วมกันในหลากหลายมิติ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมถึงได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเพิ่มพูนความร่วมมือบนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจสะอาด ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และ soft power
 
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและฉนวนกาซา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ