ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรมเป็นระบบดิจิทัล

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรมเป็นระบบดิจิทัล

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2567

| 437 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร.pdf