อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศหารือกับหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศหารือกับหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2567

| 344 view

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางสาว Geraldine Ansart หัวหน้าสำนักงาน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมคารวะ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง IOM กับหน่วยงานของไทยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และการให้ความช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มเปราะบางในไทย รวมถึงการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการรับรู้เชิงบวกของสาธารณชนต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การจัดการอบรมสำหรับสื่อมวลชน และการจัดการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ