ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 12/2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 12/2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2567

| 232 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก.pdf