การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๔๘ (Council of Foreign Ministers of the Organisation of Islamic Cooperation : OIC-CFM 48) ณ กรุงอิสลามมาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๔๘ (Council of Foreign Ministers of the Organisation of Islamic Cooperation : OIC-CFM 48) ณ กรุงอิสลามมาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2565

| 15,353 view

วิดีโอประกอบ

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๔๘