นายกรัฐมนตรีพบหารือนายกรัฐมนตรีอิตาลีและผู้บริหารภาครัฐและเอกชนอิตาลี ระหว่างการเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีพบหารือนายกรัฐมนตรีอิตาลีและผู้บริหารภาครัฐและเอกชนอิตาลี ระหว่างการเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 1,965 view

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะ เพื่อพบหารือกับนางสาวจอร์จา เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ

ทั้งสองฝ่ายมุ่งผลักดันความร่วมมือและการลงทุนในสาขาแฟชั่น อาหารและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ พลังงาน อวกาศ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างกัน และโครงการแลนด์บริดจ์ โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีอิตาลีในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทยในการเข้าเขตเชงเกน รวมทั้งได้ขอบคุณอิตาลีที่ให้การสนับสนุนไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีอิตาลีมาเยือนประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และเห็นพ้องให้จัดทำ Action Plan ระหว่างกันในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ และจัดกิจกรรม Thai-Italian Business Forum ที่ไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีอิตาลีจะนำคณะธุรกิจมาร่วมด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับนายอัตตีลีโอ ฟอนตานา ผู้ว่าการแคว้นลอมบาร์เดีย เรื่องโอกาสทางการค้าและการลงทุนของบริษัทอิตาลีในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตรอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานของแคว้นลอมบาร์เดีย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับหน่วยงานและบริษัทเอกชนชั้นนำของอิตาลี รวมกว่า ๑๕ บริษัท ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย อาทิ แฟชั่น อาหารและเทคโนโลยีการเกษตร ยานยนต์ การบินและอวกาศ พลังงานสะอาด การเงิน การจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน ฯลฯ พร้อมนำเสนอผ้าย้อมครามธรรมชาติจากโครงการดอนกอยโมเดล จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการจากพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้พิจารณานำกระบวนการย้อมผ้าครามของไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตผ้า และการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือกันในด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยด้านแฟชั่นในมิลานด้วย

นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรม (Associazione Per II Disegno: ADI) โรงงานผลิตชีส BONI S.p.A. และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของ Italia Alimentari เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีพิเศษ และเพิ่มโอกาสและความร่วมมือนวัตกรรมอาหารแปรรูประหว่างกัน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมห้าง La Rinascente สาขาเมืองมิลาน ซึ่งเป็นธุรกิจการลงทุนของไทยในอิตาลีที่ประสบความสำเร็จ

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thai-Italian Business Forum และได้มีการนำเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยโดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าอิตาลีและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและบันทึกความเข้าใจด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ประเทศไทย กับบริษัท MERMEC GROUP ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ