เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของประธานาธิบดีฮังการีเป็นเจ้าภาพ

เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของประธานาธิบดีฮังการีเป็นเจ้าภาพ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2567

| 967 view

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของนาย Tamás Sulyok ประธานาธิบดีฮังการี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากนาย Sulyok เข้ารับตำแหน่ง โดยมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศทั้งมีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในฮังการีเข้าร่วม ในโอกาสนี้นาย Sulyok ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับท่าทีของฮังการีในบริบทด้านการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนฯ ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธานาธิบดีฮังการี โดยมีเอกอัครราชทูตกัมพูชาฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงเบอร์ลิน และเอกอัครราชทูตเมียนมาฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงปราก เข้าร่วมด้วย

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ