เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา พบกับนาย Péter Szatmári รองอธิการบดีและคณาจารย์มหาวิทยาลัย Milton Friedman

เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา พบกับนาย Péter Szatmári รองอธิการบดีและคณาจารย์มหาวิทยาลัย Milton Friedman

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2567

| 358 view

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วยนางสาวดลลดา ทองบุญ ที่ปรึกษา พบกับนาย Péter Szatmári รองอธิการบดีและคณาจารย์มหาวิทยาลัย Milton Friedman โดยคณาจารย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งขณะนี้มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิจัยและจัดการประชุมร่วมกัน จากนั้นจะต่อยอดเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต ซึ่งเอกอัครราชทูตพรหมเมศฯ ยินดีและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ