กิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศล โดยพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

กิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศล โดยพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2567

| 402 view
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นิมนต์พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เป็นวิทยากรในกิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศลที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมี ดร.สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการไทย และผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครนิวยอร์กเข้าร่วมนมัสการและรับฟังธรรม อีกทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live ด้วย
 
ในวันเดียวกัน พระพรหมพัชรญาณมุนีได้เดินทางไปสนทนาธรรมกับพุทธศาสนิกชนที่สวนสาธารณะ Central Park ในช่วงเช้า รับนิมนต์ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รวมถึงได้เดินทางไปสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่วัดนิวยอร์คธัมมารามและวัดพุทธไทยถาวรวนารามในช่วงบ่าย ซึ่งท่านได้กรุณามอบคติธรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างมีสติและการพัฒนาตนเองด้วยสมาธิภาวนาให้แก่พุทธศาสนิกชน
 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาท่านขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า “พระพรหมพัชรญาณมุนี” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้วย
 
                           *******************************************************************

ขอเชิญรับชมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศล โดยพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้  

https://fb.watch/sf83i2z4Ks/

messageImage_1716480729205

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

สนทนาธรรมถวายพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)