กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดงาน TRENDY THAI Film Week

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดงาน TRENDY THAI Film Week

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2567

| 373 view

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวเปิดงาน TREND THAI Film Week ณ โรงภาพยนตร์ SFC SHO จัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และ Shanghai Film Group ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกล่าวถึงภาพรวมการจัดกิจกรรมภายใต้ธีม “TRENDY THAI” ในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ เทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ๒๕๖๗ (๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม) และสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย (๑๒ - ๒๐ พฤษภาคม) ที่ได้เชื่อมโยงและเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างรอบด้าน อาทิ สื่อบันเทิงไทย (Watch Thai)  อาหารไทย (Eat Thai) วัฒนธรรมและศิลปะไทย (Play Thai) และสินค้าไทยคุณภาพ (Shop Thai) ช่วยเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและความใกล้ชิดของประชาชนทั้งสองฝ่าย ตลอดจนได้เชิญชวนให้ร่วมรับชมภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในงานทั้ง ๗ เรื่อง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๖ (มิถุนายน ๒๕๖๗) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และความนิยมต่อภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตกงสุลอย่างต่อเนื่อง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ