งานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ๒๕๖๗ “TRENDY THAI”

งานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ๒๕๖๗ “TRENDY THAI”

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2567

| 378 view

งานเทศกาลไทยนครเซี่ยงไฮ้ ปี ๒๕๖๗ “TRENDY THAI” ระหว่าง ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall ได้จบลงอย่างสวยงาม โดยได้รับผลตอบรับที่ดีจากมิตรประเทศไทยทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยฯ นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดงานว่า งานเทศกาลไทยครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านกิจกรรมและสินค้าไทยหลากหลาย ซึ่งรวมถึงแบรนด์นวัตกรรมไทยที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้นำมาร่วมออกคูหาภายในงานเป็นครั้งแรก ตลอดจนเชิญชวนเดินทางไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหลังความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราไทย - จีน มีผลบังคับใช้แล้ว  

นอกจากนี้ นาย Zhu Weimin รองประธานสมาคมการทูตสาธารณะ นครเซี่ยงไฮ้ และอดีตกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนฝ่ายจีนร่วมกล่าว ย้ำความร่วมมือไทย – จีนที่แน่นแฟ้นในทุกมิติและยืนยันเจตนารมณ์ของสมาคมการทูตสาธารณะ นครเซี่ยงไฮ้ ในการร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ตามด้วยนาย Michael Ross รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวต้อนรับและยินดีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดงาน Thai Film Week ในธีม “TRENDY THAI” ในช่วงเดียวกัน เพื่อผสมผสานภาพยนตร์ไทยอาหารไทย และ lifestyle แบบไทยเข้าด้วยกัน

แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในนครเซี่ยงไฮ้ กงสุลใหญ่และผู้แทนคณะกงสุลต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้ หน่วยงานทีมประเทศไทย ภาคธุรกิจจีนและไทย รวมทั้งสื่อมวลชน รวมประมาณ ๑๕๐ คน

งานเทศกาลไทยฯ ปีนี้ ได้นำเสนอ “TRENDY THAI” มิติต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่มไทยกว่า ๑๐ ร้าน การมอบประกาศนียบัตร THAI Select แก่ร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือก ผลไม้ที่เป็นที่นิยมของไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด มะม่วง สินค้านวัตกรรมและคุณภาพแบรนด์ไทย การแสดงรำไทยประยุกต์ มวยไทย สื่อบันเทิงไทย รวมทั้งการบริการและแนะนำการท่องเที่ยวประเทศไทยแบบ “Let’s be Trendy in Thailand”

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นเวทีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้ การประกวดร้องเพลงไทยโดยนักเรียนนักศึกษาชาวจีน และวงดนตรีไทยสากลของนักศึกษาไทย ร่วมสร้างบรรยากาศและความสนุกสนานภายในงาน

ตลอด ๓ วันของการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานยังได้มีประสบการณ์ร่วมสนุกกับกิจกรรม อาทิ การสาธิตการทำอาหารไทย การสานปลาตะเพียนใบตอง การฝึกเขียนภาษาไทย การตัดกระดาษลายไทย การใส่ชุดไทยถ่ายรูป การทดลองมวยไทยพื้นฐาน การถ่ายภาพ digital ที่บูธ ททท. ตลอดจนกิจกรรมตอบคำถามและ Lucky Draw บนเวที ในทุกช่วงตลอด ๓ วัน

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐของนครเซี่ยงไฮ้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ และภาคเอกชนไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้งานเทศกาลไทยฯ ประสบความสำเร็จ ช่วยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความเข้าใจและความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ