รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2567

| 2,283 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายหลี ปิ่งจวิน (H.E. Mr. Li Bingjun) ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมณฑลกุ้ยโจว อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะในสาขารถยนต์พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนในระดับอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ นายหลีฯ เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกในฐานะผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว และถือเป็นการเยือนไทยของผู้แทนระดับสูงของมณฑลกุ้ยโจวในรอบ ๕ ปี ซึ่งในโอกาสนี้ นายหลีฯ ได้เชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนมณฑลกุ้ยโจวในโอกาสที่สะดว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ