อเมริกาและแปซิฟิก

เครือรัฐโดมินิกา (Dominica)

รายละเอียดภาพรวม

เป็นเกาะเล็กๆ ด้านตะวันออกของทะเลแคริบเบียน มีขนาดใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเล็กน้อย
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและได้รับการขนานนามว่าเป็น “Nature Isle of the Caribbean” จากลักษณะทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์
ได้รับประโยชน์จากโครงการ Caribbean Basin Initiative ซึ่งทำให้สามารถส่งออกสินค้าหลายชนิดเข้าสู่สหรัฐฯ โดยได้รับการยกเว้นภาษี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

751 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

71,630 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Roseau

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

Honourable Roosevelt Skerrit

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Honourable Francine Baron

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

25 พฤศจิกายน 2548 (ค.ศ. 2005)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.50 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

7,031.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ป่าไม้ พลังงานลม พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

สบู่ น้ำมันมะพร้าว การท่องเที่ยว อาหารแห้ง อิฐซีเมนต์ รองเท้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กล้วย สบู่ พืชผัก เกรปฟรุต ส้ม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น จาเมกา แอนติกาและบาร์บูดา ตรินิแดดและโตเบโก เซนต์ลูเชีย เซนต์คิตส์และเนวิส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2.43 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.28 ล้าน USD นำเข้า 0.15 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.13 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

(1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (2) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ(3) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (4) ลวดและสายเคเบิล (5) ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก

สินค้านำเข้า

(๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๓) ผ้าผืน (๔) ผลิตภัณฑ์ยาง (๕) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเครือรัฐโดมินิกาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 219 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปี 2559)

คนไทยในเครือรัฐโดมินิกา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเครือรัฐโดมินิกา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของเครือรัฐโดมินิกาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020