อเมริกาและแปซิฟิก

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Pitcairn Islands)

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

102 ตร.กม.

ประชากร

0 คน (ไทย 0 คน)

เมืองหลวง

แอดัมส์ทาวน์

ภาษาราชการ

ภาษาอังกฤษ

ศาสนา

-

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

-

GDP Per Capital

GDP Growth

-

สกุลเงิน

= บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD

สินค้าส่งออก

สินค้านำเข้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020