ข่าวสารนิเทศ

การเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิตาลีจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
12 มี.ค. 2563
ไทย - ลาวเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ
9 มี.ค. 2563
การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดสระแก้ว
6 มี.ค. 2563
การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
28 ก.พ. 2563
ไทยกับเมียนมาเร่งหาทางออกอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
26 ก.พ. 2563
การเตรียมแผนเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือ Diamond Princess กลับจากญี่ปุ่นและการเตรียมมาตรการหากมีคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ
26 ก.พ. 2563
ถ้อยแถลงกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่
23 ก.พ. 2563
การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา
20 ก.พ. 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๕ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
19 ก.พ. 2563