ข่าวสโมสรสราญรมย์ - กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวสโมสรสราญรมย์

vida

20 ก.พ. 2563

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 2/2563

11 ก.พ. 2563

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 65/2562

30 ธ.ค. 2562

ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุรีย์ วาสนาเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลัง ว่าขอแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อพุ่ม โตมอญ ข้าราชการบำนาญ เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2563

3 มี.ค. 2563

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 3/2563

12 ก.พ. 2563

กำหนดพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางสุดสงวน - นายไตรรงค์ ศรีมังกร มารดาและบิดาของ นายรังสรรค์ ศรีมังกร นักการทูตชำนาญการพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ถึงแก่กรรม

20 ม.ค. 2563

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 64/2562

29 ธ.ค. 2562

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 63/2562

27 ธ.ค. 2562

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 62/2562

27 ธ.ค. 2562