ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา

ที่ตั้ง :

44 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400

เบอร์ติดต่อ :

0-2203-5000

เปิดให้บริการ :

08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สายรถเมลที่ผ่าน :

ปอ 509, ปอ 503 , ปอ 157 , ปอ 97, 97, ปอ 92 , 92, 157, ปอ 72 , 72, 8
ดูแผนที่ตั้ง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง :

123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

เบอร์ติดต่อ :

0-2572-8442

เปิดให้บริการ :

08:00 - 15:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักงานความร่วมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ที่ตั้ง :

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 8) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

เบอร์ติดต่อ :

0-2203-5000

เปิดให้บริการ :

08:00 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สายรถเมลที่ผ่าน :

ปอ 512, ปอ 59, 59, 53, 60