ปลัดกระทรวง - กระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวง

 
 
นางบุษยา มากแล็ง
 

นางบุษยา มาทแล็ง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด :
6 ธันวาคม 2502
วันครบเกษียณอายุ :
30 กันยายน 2563
สถานภาพการสมรส :
สมรส
ชื่อคู่สมรส :
นายโลร็องท์ ชิลส์ มาทแล็ง
การศึกษา :
 • อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts (Political Science), University of Michigan สหรัฐอเมริกา
 • Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 254

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน :
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการรับราชการ

2529 :
ดำรงตำแหน่งนายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองยุโรป กรมการเมือง
2530 :
 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองยุโรป กรมการเมือง
 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองการประชุมระหว่างประเทศกรมองค์การระหว่างประเทศ
 • ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กองนโยบายและวางแผนสำนักงานปลัดกระทรวง
2532 :
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 5 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
2534 :
 • ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สำนักงาน เลขานุการรัฐมนตรี
 • ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
2538 :
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานปลัดกระทรวง บุคลากร 6 สำนักงานปลัดกระทรวง
2539 :
 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
2540 :
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
2543 :
ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
2546 :
ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
2548 :
ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมองค์การระหว่างประเทศ
2550 :
ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 9) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
11 ธ.ค. 2551 :
ดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
2553 :
ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมยุโรป
2555 :
ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
2556 :
ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
2558 :
ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน :
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2534 :
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2537 :
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2539 :
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2544 :
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2548 :
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2551 :
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2554 :
มหาวชิรมงกุฎ
5 ธันวาคม 2554 :
เหรียญจักรพรรดิมาลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

2547 :
Commander of the Order of Orange - Nassau ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
18 เม.ย. 2559 :
Grand Cross of the Order of the Civil Merit ราชอาณาจักรสเปน