รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด :
25 มกราคม 2493
ชื่อคู่สมรส :
นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย (บุนนาค)
บุตรธิดา :
นายเพื่อน ปรมัตถ์วินัย

การศึกษา :
  • มัธยมต้น/ปลาย:โรงเรียนสุทธิวราราม, สวนกุหลาบวิทยาลัย
  • B.A. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) University of California, Los Angeles (UCLA)
  • M.A. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), University of California, Los Angeles (UCLA).
  • M.A. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, พ.ศ. 2536 (National Defense Course, A.D. 1993 - วปรอ.366)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน :
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการรับราชการ

2517 :
เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการเมือง)
2519 :
  • กองเอเชียตะวันออก กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
2523 :
  • รักษาการหัวหน้ากองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
  • หัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
2524 :
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ (เยอรมนีตะวันตก)
2527 :
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์
2528 :
ผู้อำนวยการ กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
2528 :
ผู้อำนวยการ กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
2531 :
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
2534 :
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
2535 :
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
2537-2541 :
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทย ประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์และวาติกัน และราชรัฐลิกเตนสไตน์
2542-2543 :
อธิบดีกรมสารนิเทศ (ควบคู่กับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ)
2543-2547 :
เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และเกาหลีเหนือ (DPRK) และมองโกเลีย
2547-2550 :
เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหภาพยุโรป และราชอาณาจักรเบลเยียม และ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
2550-2552 :
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค
2552-2553 :
เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
ส.ค.2557 - 19 ส.ค.2558 :
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
23 ส.ค.2558 - ปัจจุบัน :
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2547 :
ทุติยจุลจอมเกล้า
2546 :
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2542 :
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
2541 :
มหาวชิรมงกุฎ
2538 :
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
2535 :
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
2532 :
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
2527 :
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
2525 :
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
2522 :
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย