รายงานประจำปี - กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2558 (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557 (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556 (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555 (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552
พฤษภาคม 2563

8 พ.ค. 2563

Test del

8 พ.ค. 2563