เน็กซ์ - กระทรวงการต่างประเทศ

เน็กซ์

การพิจารณาการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) เป็นมรดกโลก

7 ก.ค. 2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการประชุมคณะดำเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)

15 มี.ค. 2556

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมกรณีกัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)

15 ก.พ. 2556

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในหนังสือ “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร” (๕ ก.พ. ๒๕๕๖)

5 ก.พ. 2556

การลดโทษและปล่อยตัวนักโทษไทยที่กัมพูชา (๑ ก.พ. ๒๕๕๖)

5 ก.พ. 2556

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ๒๕๐๕ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)

29 ม.ค. 2556

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮิงญาและคดีประสาทพระวิหาร (๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖)

16 ม.ค. 2556

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีมีการกล่าวหากระทรวงการต่างประเทศว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในกรณีไทย - กัมพูชา (๘ มกราคม ๒๕๕๖)

10 ม.ค. 2556

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

9 ม.ค. 2556