เน็กซ์

การพิจารณาการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) เป็นมรดกโลก
7 ก.ค. 2562
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการประชุมคณะดำเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)
15 มี.ค. 2556
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมกรณีกัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)
15 ก.พ. 2556
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในหนังสือ “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร” (๕ ก.พ. ๒๕๕๖)
5 ก.พ. 2556
การลดโทษและปล่อยตัวนักโทษไทยที่กัมพูชา (๑ ก.พ. ๒๕๕๖)
5 ก.พ. 2556
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ๒๕๐๕ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)
29 ม.ค. 2556
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮิงญาและคดีประสาทพระวิหาร (๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖)
16 ม.ค. 2556
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีมีการกล่าวหากระทรวงการต่างประเทศว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในกรณีไทย - กัมพูชา (๘ มกราคม ๒๕๕๖)
10 ม.ค. 2556
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
9 ม.ค. 2556