เอกสารความรู้สู่ชุมชน

11 ธันวาคม 2566 : เมื่ออยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นและต้องการกลับประเทศไทย

26 ธ.ค. 2566

25 ธันวาคม 2566 : รวมสถานที่ทําพาสปอร์ตทั่วไทย

26 ธ.ค. 2566

4 ธันวาคม 2566 : เชิญมารับบริการทําหนังสือเดินทางในงานกาชาด ประจําปี 2566

6 ธ.ค. 2566

27 พฤศจิกายน 2566 : กงสุลสัญจร “หนองบัวลําภู”

6 ธ.ค. 2566

13 พฤศจิกายน 2566 : APEC คืออะไร จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร

24 พ.ย. 2566

20 พฤศจิกายน 2566 : APEC USA 2023

24 พ.ย. 2566

6 พฤศจิกายน 2566 : ช่องทางการสอบถามข้อมูลและสถานภาพของคนไทยในเมืองเล้าก์ก่าย เมียนมา

24 พ.ย. 2566

30 ตุลาคม 2566 : ประกาศแนะนำการเดินทางสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลและศูนย์พักพิงเพื่อคนไทยที่ต้องการกลับไทย

31 ต.ค. 2566

9 ตุลาคม 2566 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดหสายเลขฉุกเฉินกรณีสถานการณ์ความไม่สงบอิสราเอล

24 ต.ค. 2566