ข่าวเด่นดูทั้งหมด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การโจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการเสียชีวิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

30 พ.ค. 2567

การสัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก-ลก” และกิจกรรมให้ความรู้ด้านเขตแดนไทย-มาเลเซีย

30 พ.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

28 พ.ค. 2567

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศหารือกับหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย

28 พ.ค. 2567

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การโจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์

27 พ.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

24 พ.ค. 2567

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่การอสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand