รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการเสียชีวิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการเสียชีวิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2567

| 739 view

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Seyyed Ebrahim Raisi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการเสียชีวิตของนายฮุซัยน์ อะมีร อับดุลลอฮิยอน (Hossein Amir-Abdollahian) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย โดยมีนายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี (Nassereddin Heidari) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านฯ ได้กล่าวต่อรัฐมนตรีฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยถึงรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมถึงแสดงความซาบซึ้งใจต่อการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนมาร่วมลงนามแสดงความเสียใจด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ