ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะนั่งพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะนั่งพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

9 ม.ค. 2556

1,942 view

 

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ได้กำหนดให้มีการนั่งพิจารณาคดี (public hearings) กรณีกัมพูชายื่นคำขอตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วังสันติภาพ (Peace Palaceซึ่งเป็นที่ทำการของศาลฯ ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ประกาศตารางเวลาสำหรับการนั่งพิจารณาคดี ซึ่งจะประกอบด้วยการกล่าวถ้อยแถลง                        ของคู่ความฝ่ายละ ๒ รอบ ดังนี้

รอบแรกของการโต้ตอบทางวาจา

  วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน   เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. โดยฝ่ายกัมพูชา
                                        เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยฝ่ายกัมพูชา
  วันพุธที่ ๑๗ เมษายน       เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. โดยฝ่ายไทย
                                        เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยฝ่ายไทย
รอบสองของการโต้ตอบทางวาจา
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน  เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยฝ่ายกัมพูชา
  วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน          เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยฝ่ายไทย

ในการนั่งพิจารณาคดีของศาลฯ ตัวแทนและทนายของแต่ละประเทศจะมีถ้อยแถลง ซึ่งเป็นการชี้แจงท่าทีและเน้นย้ำข้อต่อสู้ที่สำคัญของตน และในรอบสองอาจ                         มีการแก้ต่างข้อต่อสู้ที่อีกฝ่ายหยิบยกขึ้น 

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการนั่งพิจารณาคดีของศาลฯ โดยภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับฟังจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของศาลฯ http://www.icj-cij.org ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ประมาณ ๒ สัปดาห์ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี (ไปที่เมนู “Practical Information”จากนั้นเลือก “Visits” และ “Attending a hearing/sitting” แล้วจึงคลิกที่ตัวอักษรสีฟ้า “calendar” ในบรรทัดแรกของข้อความ) ผู้สนใจสามารถศึกษาภูมิหลังของคดีนี้ได้จาก http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20121031-105820-733634.pdf