รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเดินทางเยือนศรีลังกาเพื่อศึกษาโอกาสในสาขาพลังงานทางเลือก

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเดินทางเยือนศรีลังกาเพื่อศึกษาโอกาสในสาขาพลังงานทางเลือก

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 1,121 view

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด เดินทางเยือนศรีลังกาเพื่อศึกษาลู่ทางและโอกาสการลงทุนด้านพลังงานทางเลือก

คณะผู้แทนไทยเข้าพบหารือกับนาย Kanchana Wijesekara รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย Sulakshana Jayawardena ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนาย Nalinda Sampath llangakoon ประธาน Ceylon Electricity Board (CEB) เพื่อหารือถึงโอกาสและความร่วมมือทางด้านพลังงาน นอกจากนี้ คณะได้เข้าพบนาย Dinesh Weerakody ประธานคณะกรรมการการ ลงทุนศรีลังกา (Board of Investment) และผู้บริหาร Sustainable Energy Authority เพื่อรับฟังถึงโอกาสและศักยภาพของศรีลังกาด้านการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ศรีลังกาเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาพลังงานทางเลือก เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการผลิตไฟฟ้า พลังงานน้ำ รวมทั้งพื้นที่ศักยภาพด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ กอปรกับศรีลังกามีนโยบายเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้ถึงร้อยละ ๗๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว โดยเฉพาะพลังงานแผงโซลาร์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Farm) ซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะลงทุนในศรีลังกาได้

คณะผู้แทนไทยมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก โดยจะเยี่ยมชมพื้นที่แผงพลังงานลอยน้ำที่เขื่อน Deduru Oya และ Yan Oya ในเขต Anuradhupura และพบหารือกับบริษัทเอกชนด้านพลังงานทางเลือกของศรีลังกาต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ