สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดธรรมประทีป และวัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดธรรมประทีป และวัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2567

| 888 view

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานประเพณี “วันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗” ณ วัดธรรมประทีปและวัดโพธิญาณาราม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์   

โดยกิจกรรมงานสงกรานต์ประกอบด้วย การร่วมกันทำวัตรสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รวมถึงรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และการก่อพระเจดีย์ทราย นอกจากนี้ ในส่วนวัดธรรมประทีป ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ นวดแผนไทย สอยดาว ถ่ายรูปชุดไทยเป็นที่ระลึก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากชุมชนไทยในเวลลิงตันและคณะเด็ก ๆ นักเรียนภาษาไทย การแสดงดนตรีไทย การแกะสลักผลไม้ การประกวดชุดไทย และการละเล่นของไทย รวมทั้งการจัดจำหน่ายอาหารไทยเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งถวายวัดซึ่งในโอกาสนี้ มีชาวไทยในนิวซีแลนด์และครอบครัว ตลอดจนชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รูปภาพ : วัดธรรมประทีป สถานเอกอัครราชทูตฯ และ Mr. Paul Gallen

 

During 13 - 14 April 2024, Ambassador Waravuth Pouapinya and the Embassy Staff attended the “Songkran Festival Thai Traditional New Year 2024” at Bodhinyanarama Temple, Stokes Valley, Lower Hutt, and Wat Dhammaprateep in Wellington, New Zealand. 

The activities involved listening to monks chanting and preaching, making merit by giving alms and offering food to monks, pouring water onto Buddha statues, and on the hands of the monks and elders asking for blessings, good fortune. Other activities included building a sand pagoda, Thai traditional massage, lucky draws, taking pictures in Thai traditional costumes, Thai cultural performances by the Thai community in Wellington and a group of children and of the Thai language students, Thai musical performances, fruit carving, Thai costume contest, and Thai games. 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ