รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2567

| 1,122 view

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามคำเชิญของนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อติดตามผลการเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับ สปป. ลาว และในภูมิภาค ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งจะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และพบปะกับกลุ่มนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว ด้วย