โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

9 ม.ค. 2556

1,590 view

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ว่านับตั้งแต่กัมพูชาได้ยื่นขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ไทยและกัมพูชาได้ยื่นเอกสารชี้แจงต่อศาลฯ ไปแล้ว ฝ่ายละ ๒ รอบ ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นของขั้นตอนการยื่นเอกสารข้อเขียน โดยในขั้นตอนต่อไป ศาลฯ ได้กำหนดให้มีการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ หลังจากนั้น คาดว่าศาลฯ จะมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวประมาณปลายปี ๒๕๕๖
 

ในการนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารแก่สาธารณชนไทย กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญรับชมรายการ “ประเทศไทยกับคดีปราสาทพระวิหาร อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต และก้าวต่อไปความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ซึ่งจะเป็นรายการที่ให้ข้อมูลและความรู้ในประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารอย่างครอบคลุม อาทิ ภูมิหลัง ความเป็นมาของคดีฯ การดำเนินการของรัฐบาลไทย กระบวนการพิจารณาคดีฯ ข้อต่อสู้ทางกฎหมายของไทย แนวโน้มความเป็นไปได้ของคำพิพากษา และการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา ทั้งนี้ โดยมีนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และตัวแทนประเทศไทยในคดีฯ และนายรัชนันท์ ธนานันท์ อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญา                       และกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากร
 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา” และล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ได้จัดพิมพ์แผ่นพับ “สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕” โดยได้เผยแพร่ไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน พรรคการเมือง และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ในขณะเดียวกัน กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำสารคดี หนังสือคำถาม – คำตอบ หนังสือการ์ตูน และคลิปสั้น เพื่อให้ข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนไทยในวงกว้างเป็นระยะต่อไป
 

ทั้งนี้ นายมนัสวีฯ ได้ย้ำเจตนารมณ์ในเรื่องนี้ว่า ไม่ว่าศาลฯ จะมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวในทางใดก็ตาม ประเทศไทยและกัมพูชารวมถึงพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศ ยังคงต้องอยู่เคียงข้างกันในฐานะเพื่อนบ้าน และจะร่วมกันก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป