โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีมีการกล่าวหากระทรวงการต่างประเทศว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในกรณีไทย - กัมพูชา (๘ มกราคม ๒๕๕๖)

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีมีการกล่าวหากระทรวงการต่างประเทศว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในกรณีไทย - กัมพูชา (๘ มกราคม ๒๕๕๖)

10 ม.ค. 2556

1,665 view

 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตามที่มีรายงานข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้ชื่อ “แนวร่วมคนไทยรักชาติ รักษาแผ่นดิน” จะยื่นฟ้องรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศต่อศาลอาญาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีไทย – กัมพูชา นั้น      

 

ขอเรียนว่า กระทรวงการต่างประเทศมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และจะได้ติดตามรายละเอียดของข้อกล่าวหาว่าข้อมูลใดที่ผู้กล่าวหาเห็นว่าเป็น “เท็จ” ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอเรียนย้ำว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพและเต็มความสามารถตลอดมา โดยไม่เคยเผยแพร่และไม่มีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในเรื่องดังกล่าวหรือในเรื่องใด ๆ แต่อย่างใด


กระทรวงการต่างประเทศถือเป็นหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา และกรณีปราสาทพระวิหารให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

                                                                                                

********************************