โรงพยาบาลราชวิถีจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี ประสบการณ์ล้ำค่า สู่วิทยาการล้ำสมัย"

โรงพยาบาลราชวิถีจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี ประสบการณ์ล้ำค่า สู่วิทยาการล้ำสมัย"

29 ม.ค. 2559

2,936 view

            โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "65 ปี โรงพยาบาลราชวิถี ประสบการณ์ล้ำค่า สู่วิทยาการล้ำสมัย" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 02-354-1808-37 ต่อ กด 0, 2611, 3037, 2901

เอกสารประกอบ

media-center-20160129-095536-428548.pdf